Zadzwoń 511-417-929 Dorota Hutnik Wycena nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Dorota Hutnik - Wycena nieruchomości - Wrocław Brzeg

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy Dorota Hutnik

numer uprawnień 6927

Firma prowadzona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Dorotę Hutnik realizuje wyceny nieruchomości w postaci operatów szacunkowych i opinii w zakresie wszystkich rodzajów nieruchomości dla różnych podmiotów. W ofercie znajdą Państwo wycenę nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych, zabudowanych, niezabudowanych, rolnych, leśnych i innych, jak również wycenę do różnych celów: wycena pod zabezpieczenie wierzytelności (wycena pod kredyt), wycenę mienia zabużańskiego (wycena rekompensaty), wycena do podziału majątku i inne. Głównym obszarem wykonywania wycen nieruchomości jest Wrocław i okolice oraz Brzeg i okolice.

Aktualności, posty, artykuły, komentarze...

2019-11-27

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy i czym się zajmuje ?

Często wiele osób błędnie interpretuje działalność zawodową, którą wykonuję z działalnością, jaką wykonuje pośrednik w obrocie nieruchomościami. Osoby te zainteresowane są zakupem, sprzedażą bądź najmem nieruchomości i pytają mnie o usługi związane z tym zakresem. Podejrzewam, że samo słowo „nieruchomość” rodzi takie, a nie inne skojarzenia. Pragnę zatem w tym artykule przybliżyć Państwu działalność związaną z wyceną nieruchomości, a co za tym idzie sylwetkę Rzeczoznawcy majątkowego. Owszem jako Rzeczoznawca majątkowy sporządzam analizy rynku nieruchomości m.in. na podstawie badania preferencji potencjalnych klientów i uczestników rynku, informacji o cenach, stawkach czynszów oraz warunkach zawierania transakcji kupna-sprzedaży, a także na podstawie badania charakterystyki rynku pod względem m.in. właściwości lokalizacyjnych, ustaleń zawartych w dokumentach planistycznych. Opisana powyżej analiza stanowi przede wszystkim podstawę procesu wyceny nieruchomości.

Czym zatem jest wycena nieruchomości?

Odwołać się należy do definicji zawartej w Art. 4. Punkt 6) ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej zwana jako Ugn) , która mówi, że ilekroć w ustawie jest mowa o „wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości” , natomiast kolejny punkt 6a) mówi o tym, iż ilekroć w ustawie jest mowa o „określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości;”.

Istnieją różne rodzaje wartości nieruchomości, ale kwestii tej nie będę zgłębiała w niniejszym artykule.

Pojawia się teraz pytanie kim jest Rzeczoznawca majątkowy i czym się zajmuje?

Określaniem wartości nieruchomości zajmuje się Rzeczoznawca majątkowy, a jego działalność uregulowana jest przepisami prawa i aby móc wykonywać zawód Rzeczoznawcy majątkowego osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju i być wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy oprócz określania wartości nieruchomości dokonuje określenia wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. [art.174 ust.2 Ugn].

Zgodnie z Art. 156. ust. 1. Ugn „Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.” Rzeczoznawca majątkowy może ponadto zgodnie z Art. 174 ust. 3a "sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • 1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • 2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • 3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • 4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • 5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • 6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • 7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • 8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości."
 • W niniejszym artykule warto również dodać, że wartość nieruchomości określa się dla różnych celów (m.in. zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy, kupna-sprzedaży, zniesienia współwłasności, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami rzeczpospolitej polskiej tzw. mienie zabużańskie, ubezpieczeniowe i inne.), jako przedmiotu różnych praw (własność, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo), a także dla różnego rodzaju i przeznaczenia nieruchomości (nieruchomości gruntowe zabudowane/niezabudowane, mieszkalne/komercyjne/rolne/leśne). Określeniu wartości podlegają również nakłady i szkody na nieruchomości.

  Mam nadzieję, że powyższy artykuł w prosty i czytelny sposób przybliżył Państwu działalność zawodową Rzeczoznawcy majątkowego.

  Opracowano z wykorzystaniem Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

  Autor: Dorota Hutnik

  Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, określanie wartości nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy

  → Na początek

  Wycena nieruchomości Wrocław Wycena nieruchomości Brzeg Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości Wycena lokali użytkowych Wycena nieruchomości komercyjnych Wycena działek rolnych, leśnych Wycena mienia zabużańskiego Wycena służebności przesyłu Inwentaryzacje budynków Wycena nieruchomości Wrocław Wycena nieruchmości Brzeg Operaty szacunkowe Wrocław Rzeczoznawca Majątkowy Wrocław Wycena dla banku Wycena przedsiębiorstw Wrocław Wycena przedsiębiorstw Brzeg Wycena terenów inwestycyjnych Wycena biura magazyny hale Reczoznawca majątkowy Wrocław Reczoznawca majątkowy Brzeg Wycena nieruchomości Wroclaw Wycena mieszkania wrocław Wycena domu wrocław Wycena działki wrocław Wycena mieszkania brzeg Wycena domu brzeg Wycena działki brzeg Rzeczoznawca nieruchomości Wrocław Rzeczoznawca nieruchomości Brzeg

  Ta strona używa plików cookies.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ