Pokaż PANEL Ukryj PANEL
Zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 511-417-929 Dorota Hutnik Wycena nieruchomości Wrocław Brzeg Wycena nieruchomości. Inwentaryzacje. Analizy rynku nieruchomości Wrocław

Zakres Usług

Oferuję Państwu profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości, oparte na rzetelności, dokładności i fachowym podejściu. W ramach swojej działalności świadczę swoje usługi wyceny nieruchomości różnego rodzaju i o różnym przeznaczeniu:

 • Lokalowych - Mieszkaniowych, Komercyjnych (przemysłowych, magazynowych, biurowych, handlowo-usługowych)
 • Gruntowych Zabudowanych - Mieszkaniowych, Komercyjnych (przemysłowych, magazynowych, biurowych, handlowo-usługowych)
 • Gruntowych Niezabudowanych - Mieszkaniowych, Komercyjnych, Rolnych, Leśnych itp.
 • Budynkowych - Mieszkaniowych, Komercyjnych

Dokonuję ustalenia wartości nieruchomości jako przedmiotu różnych praw (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie), na potrzeby:

 • Zabezpieczenia Wierzytelności Kredytodawcy
 • Kupna-sprzedaży
 • Skarbowo-Podatkowe
 • Zniesienia Współwłasności,
 • Rekompensaty z Tytułu Pozostawienia Nieruchomości Poza Obecnymi Granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Mienie Zabużańskie wycena mienia zabużańskiego
 • Ustalenia i Aktualizacji Opłaty z Tytułu Użytkowania Wieczystego
 • Ustalenia Należności z Tytułu Wyłączenia Gruntu Z Produkcji Rolniczej (odrolnienie)
 • Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności,
 • Odszkodowań za Wywłaszczenie Nieruchomości Pod Cele Publiczne (m.in. Drogi)
 • Odszkodowań za Szkody na nieruchomości
 • Wynagrodzeń za Ustanowienie służebności przesyłu
 • Wynagrodzeń za Bezumowne Korzystanie z Nieruchomości
 • Ustalenia Wysokości Opłaty Planistycznej
 • Ustalenia Wysokości Opłaty Adiacenckiej
 • Ubezpieczeniowe
 • Ustalenia Wartości Środków Trwałych Do Amortyzacji
 • Konkretnego Inwestora

Mienie zabużańskie, wycena mienia zabużańskiego
Mienie zabużańskie
Drogi
Drogi, wywłaszczenia
Służebności przesyłu, gruntowe
Służebności przesyłu, gruntowe
Inwentaryzacje
Inwentaryzacje

Usługi dodatkowe:

 • Analizy i Ekspertyzy Rynku Nieruchomości
 • Analizy Stanu Prawnego Nieruchomości
 • Inwentaryzacje Powierzchni Budynku

Cennik

Cena usługi wyceny nieruchomości (Operatu szacunkowego, Opinii) ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i uzależniona jest od następujących czynników:

 • Charakteru, lokalizacji, rodzaju, i zakresu przedmiotu wyceny,
 • Kompletności pozyskiwanej od Zamawiającego dokumentacji nieruchomości, (projekty budowlane, dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości i inne),
 • Terminu wykonania zlecenia.

Powyższe czynniki składają się na ilość czasu niezbędnego do sporządzenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne koszty pozyskania dokumentacji stanowiącej niezbędne źródła informacji o nieruchomości. Cena nie jest uzależniona od wartości nieruchomości.

Cena za usługi inwentaryzacji powierzchni budynku, analizy i ekspertyzy rynku nieruchomości oraz analizy stanu prawnego nieruchomości, ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i uzależniona jest od następujących czynników:

 • Charakteru, lokalizacji, rodzaju, i zakresu przedmiotu usługi,
 • Kompletności pozyskiwanej od Zamawiającego dokumentacji,
 • Terminu wykonania zlecenia.

Powyższe czynniki składają się na ilość czasu niezbędnego do sporządzenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne koszty pozyskania dokumentacji stanowiącej źródła informacji o nieruchomości.

W celu uzyskania informacji odnośnie ceny i warunków wykonania usługi, proszę o kontakt w wybranej przez Państwa formie dostępnej w zakładce „kontakt”. kontakt

Dla jakich podmiotów wycena

klienci idnywidualni
klienci indywidualni
przedsiębiorstwa klient biznesowy komercja
przedsiębiorstwa
urzędy gmin urzędy miast
jednostki samorządu terytorialnego
sądy, komornicy, syndycy
sądy, komornicy, syndycy
Na początek