Pokaż PANEL Ukryj PANEL
Zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 511-417-929 Dorota Hutnik Wycena nieruchomości Wrocław Brzeg Wycena nieruchomości. Inwentaryzacje. Analizy rynku nieruchomości Wrocław

Zakres Usług

Oferuję Państwu profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości, oparte na rzetelności, dokładności i fachowym podejściu. W ramach swojej działalności świadczę swoje usługi wyceny nieruchomości różnego rodzaju i o różnym przeznaczeniu:

 • Lokalowych - Mieszkaniowych, Komercyjnych
 • Gruntowych Zabudowanych - Mieszkaniowych, Komercyjnych
 • Gruntowych Niezabudowanych - Mieszkaniowych, Komercyjnych, Rolnych, Leśnych itp.
 • Budynkowych - Mieszkaniowych, Komercyjnych

Dokonuję ustalenia wartości nieruchomości jako przedmiotu różnych praw (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie), na potrzeby:

 • Zabezpieczenia Wierzytelności Kredytodawcy
 • Kupna-sprzedaży
 • Skarbowo-Podatkowe
 • Zniesienia Współwłasności,
 • Rekompensaty z Tytułu Pozostawienia Nieruchomości Poza Obecnymi Granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Mienie Zabużańskie wycena mienia zabużańskiego
 • Ustalenia i Aktualizacji Opłaty z Tytułu Użytkowania Wieczystego
 • Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności,
 • Odszkodowań za Wywłaszczenie Nieruchomości Pod Cele Publiczne (m.in. Drogi)
 • Odszkodowań za Szkody na nieruchomości
 • Wynagrodzeń za Ustanowienie służebności przesyłu
 • Wynagrodzeń za Bezumowne Korzystanie z Nieruchomości
 • Ustalenia Wysokości Opłaty Planistycznej
 • Ustalenia Wysokości Opłaty Adiacenckiej
 • Ubezpieczeniowe
 • Ustalenia Wartości Środków Trwałych Do Amortyzacji
 • Konkretnego Inwestora

Mienie zabużańskie
Mienie zabużańskie
Drogi
Drogi, wywłaszczenia
Służebności przesyłu, gruntowe
Służebności przesyłu, gruntowe
Inwentaryzacje
Inwentaryzacje

Usługi dodatkowe:

 • Analizy i Ekspertyzy Rynku Nieruchomości
 • Analizy Stanu Prawnego Nieruchomości
 • Inwentaryzacje Powierzchni Budynku

Cennik

Cena usługi wyceny nieruchomości (Operatu szacunkowego, Opinii) ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i uzależniona jest od następujących czynników:

 • Charakteru, lokalizacji, rodzaju, i zakresu przedmiotu wyceny,
 • Kompletności pozyskiwanej od Zamawiającego dokumentacji nieruchomości, (projekty budowlane, dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości i inne),
 • Terminu wykonania zlecenia.

Powyższe czynniki składają się na ilość czasu niezbędnego do sporządzenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne koszty pozyskania dokumentacji stanowiącej niezbędne źródła informacji o nieruchomości. Cena nie jest uzależniona od wartości nieruchomości.

Cena za usługi inwentaryzacji powierzchni budynku, analizy i ekspertyzy rynku nieruchomości oraz analizy stanu prawnego nieruchomości, ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i uzależniona jest od następujących czynników:

 • Charakteru, lokalizacji, rodzaju, i zakresu przedmiotu usługi,
 • Kompletności pozyskiwanej od Zamawiającego dokumentacji,
 • Terminu wykonania zlecenia.

Powyższe czynniki składają się na ilość czasu niezbędnego do sporządzenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne koszty pozyskania dokumentacji stanowiącej źródła informacji o nieruchomości.

W celu uzyskania informacji odnośnie ceny i warunków wykonania usługi, proszę o kontakt w wybranej przez Państwa formie dostępnej w zakładce „kontakt”. kontakt

Na początek